• A · 
 • B · 
 • C · 
 • D · 
 • E · 
 • F · 
 • G · 
 • H · 
 • I · 
 • J · 
 • K · 
 • L · 
 • M · 
 • N · 
 • O · 
 • P · 
 • Q · 
 • R · 
 • S · 
 • T · 
 • U · 
 • V · 
 • W · 
 • X · 
 • Y · 
 • Z · 
 • #

De meest gemaakte spelfouten

Helaas worden er nog dagelijks vele fouten gemaakt tijdens het schrijven van brieven, emails en zelfs in belangrijke documenten. Het is daarom erg belangrijk om al uw geschreven teksten op spelfouten te controleren zodat de kleine foutjes snel verbeterd kunnen worden. De meest voorkomende spelfout komt voor bij het werkwoord worden. De uitgangen worden vaak verkeerd geschreven in een brief of email. Veelvuldig wordt er een extra 't' bij het werkwoord gezet bij de 'je' persoon maar wordt deze fout ook nog vaak gemaakt bij de ik vorm.

Spelfouten opsporen

Wanneer u via Word werkt dan worden de spelfouten al snel uit uw stuk gehaald, maar hierbij geldt niet direct dat alles correct is. Het kan namelijk voorkomen dat u wel een bestaand woord heeft gebruikt maar dat deze niet in de context past. Verder kan het ook voorkomen dat u een werkwoord verkeerd vervoegt, deze wordt dan over het hoofd gezien wat erg slordig staat bij formele maar ook informele brieven en emails.

Spelfouten controleren online

Wanneer u niet via Word of een ander programma uw berichten schrijft dan is er helemaal geen controle over wat u schrijft. Daarom zijn er online vele programma's te vinden waarbij u uw stuk tekst kunt laten controleren op spelfouten. Let hierbij wel weer op bij bestaande woorden die niet in de context passen. Zo'n programma kan vaak zonder enige moeite gevonden worden maar kunnen wel van elkaar verschillen. Zo kunt u bij sommige programma's direct de hele tekst laten controleren op spelfouten waarbij andere alleen per zin gedaan kunnen worden.