• A · 
 • B · 
 • C · 
 • D · 
 • E · 
 • F · 
 • G · 
 • H · 
 • I · 
 • J · 
 • K · 
 • L · 
 • M · 
 • N · 
 • O · 
 • P · 
 • Q · 
 • R · 
 • S · 
 • T · 
 • U · 
 • V · 
 • W · 
 • X · 
 • Y · 
 • Z · 
 • #

Nederlandse grammatica

Officieel is grammatica de systematiek van een taal. De structuur wordt bepaald aan de hand van een aantal taalregels, waardoor het mogelijk is om een taal onder de knie te krijgen. Deze taalregels liggen vast en zijn in het geval van Nederlands vaak onderhevig aan een groot aantal uitzonderingen. Dat maakt de Nederlandse taal een zeer ingewikkelde taal om te leren. Andere talen, zoals bijvoorbeeld Engels, Frans en Duits zijn wat dat betreft veel gemakkelijker.

De verschillende aspecten van grammatica

Grammatica bestaat uit diverse verschillende aspecten. Ontleding is er hier één van. Er wordt een correcte zinsopbouw gecreëerd door deze zin op te bouwen uit de juiste onderdelen. Deze onderdelen zijn stuk voor stuk te benoemen, bijvoorbeeld werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, lidwoorden, voorzetsels, voegwoorden enzovoorts. Dit wordt gezien als de taalkundige benoeming van de woorden. Redekundig benoemen betekent dat de zin is opgebouwd uit bijvoorbeeld een onderwerp, een persoonsvorm, een gezegde, een lijdend voorwerp, een meewerkend voorwerp enzovoorts. Beide vormen van ontleding zijn onderdeel van de Nederlandse grammatica.

Online grammatica controle

Wilt u uw Nederlandse grammatica laten controleren? Er zijn veel programma's die dit kunnen, maar er zijn ook websites waar u uw stukje tekst kunt invoeren en een grammatica check kunt laten uitvoeren door een echt persoon. Nederlandse grammatica kent veel regels en veel uitzonderingen, wat het geheel erg lastig maakt. Daarom is het van belang dat u de Nederlandse taal grammatica laat controleren wanneer u een belangrijke brief of een essentieel stuk tekst online plaatst.