• A · 
 • B · 
 • C · 
 • D · 
 • E · 
 • F · 
 • G · 
 • H · 
 • I · 
 • J · 
 • K · 
 • L · 
 • M · 
 • N · 
 • O · 
 • P · 
 • Q · 
 • R · 
 • S · 
 • T · 
 • U · 
 • V · 
 • W · 
 • X · 
 • Y · 
 • Z · 
 • #

Betekenis - cumulatief

cumulatief

cu|mu|la|tief


Synoniemen - cumulatief

 • Synoniem van cumulatief: ophopend
 • Synoniem van cumulatief: samenvoegend
 • Synoniem van cumulatief: toenemend

Advertenties rondom woord cumulatief